Të gjitha sistemet funksionale

Public status pages

100.0% koha e funksionimit

Private status pages

100.0% koha e funksionimit

Dashboard

99.99% koha e funksionimit

API

99.95% koha e funksionimit

Maintenance Automations

100.0% koha e funksionimit

Integrations

100.0% koha e funksionimit

Matjet e sistemit

Status page response time
Loading badge loader...
Loading loader...

Njoftimet e fundit

Nuk ka njoftime të raportuara për 7 ditët e fundit

Shfaq historikun e njoftimeve