Të gjitha sistemet funksionale

Public status pages

100 % koha e funksionimit
Kor 2023100% koha e funksionimit
Gus 2023100% koha e funksionimit
Sht 2023100% koha e funksionimit

Private status pages

99.99 % koha e funksionimit
Kor 202399.98% koha e funksionimit
Gus 2023100% koha e funksionimit
Sht 2023100% koha e funksionimit

Dashboard

99.94 % koha e funksionimit
Kor 202399.98% koha e funksionimit
Gus 202399.84% koha e funksionimit
Sht 2023100% koha e funksionimit

API

99.94 % koha e funksionimit
Kor 202399.98% koha e funksionimit
Gus 202399.84% koha e funksionimit
Sht 2023100% koha e funksionimit

Monitoring Integrations

99.94 % koha e funksionimit
Kor 202399.98% koha e funksionimit
Gus 202399.84% koha e funksionimit
Sht 2023100% koha e funksionimit

Maintenance Automation

99.94 % koha e funksionimit
Kor 202399.98% koha e funksionimit
Gus 202399.84% koha e funksionimit
Sht 2023100% koha e funksionimit

Notifications

99.95 % koha e funksionimit
Kor 202399.98% koha e funksionimit
Gus 202399.84% koha e funksionimit
Sht 2023100% koha e funksionimit

Vëreni historikun

Kor 2023

Kor 2023 te Sht 2023