Të gjitha sistemet funksionale

Public status pages

100.0% koha e funksionimit
Pri 2024 · 100.0%Maj · 100.0%Qer · 100.0%
Pri 2024100.0% koha e funksionimit
Maj 2024100.0% koha e funksionimit
Qer 2024100.0% koha e funksionimit

Private status pages

100.0% koha e funksionimit
Pri 2024 · 100.0%Maj · 100.0%Qer · 100.0%
Pri 2024100.0% koha e funksionimit
Maj 2024100.0% koha e funksionimit
Qer 2024100.0% koha e funksionimit

Dashboard

100.0% koha e funksionimit
Pri 2024 · 100.0%Maj · 100.0%Qer · 100.0%
Pri 2024100.0% koha e funksionimit
Maj 2024100.0% koha e funksionimit
Qer 2024100.0% koha e funksionimit

API

100.0% koha e funksionimit
Pri 2024 · 100.0%Maj · 100.0%Qer · 100.0%
Pri 2024100.0% koha e funksionimit
Maj 2024100.0% koha e funksionimit
Qer 2024100.0% koha e funksionimit

Maintenance Automations

100.0% koha e funksionimit
Pri 2024 · 100.0%Maj · 100.0%Qer · 100.0%
Pri 2024100.0% koha e funksionimit
Maj 2024100.0% koha e funksionimit
Qer 2024100.0% koha e funksionimit

Integrations

100.0% koha e funksionimit
Pri 2024 · 100.0%Maj · 100.0%Qer · 100.0%
Pri 2024100.0% koha e funksionimit
Maj 2024100.0% koha e funksionimit
Qer 2024100.0% koha e funksionimit

Vëreni historikun

Qer 2024

Asnjë njoftim nuk u raportua këtë muaj

Maj 2024

Asnjë njoftim nuk u raportua këtë muaj

Pri 2024

Asnjë njoftim nuk u raportua këtë muaj

Pri 2024 te Qer 2024