Të gjitha sistemet funksionale

Public status pages

99.99% koha e funksionimit
Dhj 2023 · 100.0%Jan 2024 · 99.98%Shk · 100.0%
Dhj 2023100.0% koha e funksionimit
Jan 202499.98% koha e funksionimit
Shk 2024100.0% koha e funksionimit

Private status pages

100.0% koha e funksionimit
Dhj 2023 · 100.0%Jan 2024 · 100.0%Shk · 100.0%
Dhj 2023100.0% koha e funksionimit
Jan 2024100.0% koha e funksionimit
Shk 2024100.0% koha e funksionimit

Dashboard

99.99% koha e funksionimit
Dhj 2023 · 100.0%Jan 2024 · 100.0%Shk · 99.98%
Dhj 2023100.0% koha e funksionimit
Jan 2024100.0% koha e funksionimit
Shk 202499.98% koha e funksionimit

API

99.99% koha e funksionimit
Dhj 2023 · 100.0%Jan 2024 · 100.0%Shk · 99.98%
Dhj 2023100.0% koha e funksionimit
Jan 2024100.0% koha e funksionimit
Shk 202499.98% koha e funksionimit

Maintenance Automations

100.0% koha e funksionimit
Dhj 2023 · 100.0%Jan 2024 · 100.0%Shk · 100.0%
Dhj 2023100.0% koha e funksionimit
Jan 2024100.0% koha e funksionimit
Shk 2024100.0% koha e funksionimit

Integrations

100.0% koha e funksionimit
Dhj 2023 · 100.0%Jan 2024 · 100.0%Shk · 100.0%
Dhj 2023100.0% koha e funksionimit
Jan 2024100.0% koha e funksionimit
Shk 2024100.0% koha e funksionimit

Vëreni historikun

Dhj 2023 te Shk 2024