Instatus - Faqja Statusit

Të gjitha sistemet funksionale

Dashboard - Operative

100% - koha e funksionimit

API - Operative

100% - koha e funksionimit

Public status pages - Operative

100% - koha e funksionimit

Private status pages - Operative

100% - koha e funksionimit

Maintenance Automations - Operative

100% - koha e funksionimit

Integrations - Operative

100% - koha e funksionimit

Matjet e sistemit

Status page response time
Loading badge loader...
Loading loader...

Njoftimet e fundit

Korrik 17, 2024

Korrik 15, 2024

Korrik 14, 2024

Korrik 13, 2024

Korrik 12, 2024

Korrik 11, 2024

Shfaq historikun e njoftimeve