Të gjitha sistemet funksionale

Public status pages

100.0% koha e funksionimit
Shk 2024 · 100.0%Mar · 100.0%Pri · 100.0%
Shk 2024100.0% koha e funksionimit
Mar 2024100.0% koha e funksionimit
Pri 2024100.0% koha e funksionimit

Private status pages

100.0% koha e funksionimit
Shk 2024 · 100.0%Mar · 100.0%Pri · 100.0%
Shk 2024100.0% koha e funksionimit
Mar 2024100.0% koha e funksionimit
Pri 2024100.0% koha e funksionimit

Dashboard

99.99% koha e funksionimit
Shk 2024 · 99.98%Mar · 100.0%Pri · 100.0%
Shk 202499.98% koha e funksionimit
Mar 2024100.0% koha e funksionimit
Pri 2024100.0% koha e funksionimit

API

99.95% koha e funksionimit
Shk 2024 · 99.98%Mar · 99.87%Pri · 100.0%
Shk 202499.98% koha e funksionimit
Mar 202499.87% koha e funksionimit
Pri 2024100.0% koha e funksionimit

Maintenance Automations

100.0% koha e funksionimit
Shk 2024 · 100.0%Mar · 100.0%Pri · 100.0%
Shk 2024100.0% koha e funksionimit
Mar 2024100.0% koha e funksionimit
Pri 2024100.0% koha e funksionimit

Integrations

100.0% koha e funksionimit
Shk 2024 · 100.0%Mar · 100.0%Pri · 100.0%
Shk 2024100.0% koha e funksionimit
Mar 2024100.0% koha e funksionimit
Pri 2024100.0% koha e funksionimit

Vëreni historikun

Pri 2024

Asnjë njoftim nuk u raportua këtë muaj

Mar 2024

Shk 2024 te Pri 2024