Alle systemer er operative

Public status pages

100 % oppetid
mai 2023100% oppetid
juni 2023100% oppetid
juli 2023100% oppetid

Private status pages

99.98 % oppetid
mai 2023100% oppetid
juni 202399.97% oppetid
juli 202399.98% oppetid

Dashboard

99.98 % oppetid
mai 2023100% oppetid
juni 202399.97% oppetid
juli 202399.98% oppetid

API

99.98 % oppetid
mai 2023100% oppetid
juni 202399.97% oppetid
juli 202399.98% oppetid

Monitoring Integrations

99.98 % oppetid
mai 2023100% oppetid
juni 202399.97% oppetid
juli 202399.98% oppetid

Maintenance Automation

99.98 % oppetid
mai 2023100% oppetid
juni 202399.97% oppetid
juli 202399.98% oppetid

Notifications

99.98 % oppetid
mai 2023100% oppetid
juni 202399.97% oppetid
juli 202399.98% oppetid

Legg merke til historikk

juli 2023

juni 2023

Vanskeligheter med å oppdatere statussider

mai 2023 til juli 2023